JURISTISCHE & FINANZIELLE ÜBERSETZUNGEN

SYNTHETIS

KONTAKT - ADRESSE

SYNTHETIS – JURISTISCHE UND FINANZIELLE ÜBERSETZUNGEN

Dr. iur. François Schröter

Rue de Lausanne 25, CH-1950 SION

 

E-Mail               kontakt@synthetis.ch

Mobile             +41(0)79 427 03 43

Internetseite    http://www.synthetis.ch

BANKVERBINDUNG

Walliser Kantonalbank, Sion

Clearing-Nummer : 765

IBAN CH08 0076 5000 T088 0621 1

 

SYNTHETIS - JURISTISCHE & FINANZIELLE ÜBERSETZUNGEN, CH-1950 SION | www.synthetis.ch | +41 (0)79 427 03 43

FR DE